Jesus het die mense van  alle nasies lief.

Jou lewe verander radikaal as jy dit in aksie sien.

Korttermyn uitreike na die omliggende lande in Suidelike Afrika gee jou

praktiese blootstelling aan Vredelust se visie en God se plan om gemeenskappe te verander.

Dis ‘n uitstekende manier om jou geloof te stretch, dis‘n avontuur, dis awesome!

Mosambiek

Mosambiek - ’n Vredelust huiskerk partner in Mosambiek met Life Church Quelimane en Life Church Maputo. Die primêre visie is om die bediening en leiers daar so te ondersteun dat hulle meer effektief die gemeenskap kan bereik en bedien. So kan ons oor die langer termyn meer lewens in Mosambiek sien verander.

Uitreik vir VLEG (tieners): 23 Junie – 1 Julie 2018

Kontakpersoon:  Daniël Wolfaardt 079 242 8687 (Vleg)

Namibie

Walvisbaai - Ons partner met SONLife Ministries in Walvisbaai.  Die hoofdoel is om te help met jeugprogramme by skole vir minder bevoorregte kinders en om vir  hulle lewensvaardighede te leer deur onderwys, sport, worship en kidsgames.  Ons gee ook ondersteuning aan die leiers van die plaaslike gemeente.

VLEG tieners reik uit na ’n créche in die woestyn wat deur Martin en Gertrude bestuur word met baie min hulpbronne. Daar is reeds by ’n vorige geleentheid met herstelwerk by die créche gehelp.

Volgende uitreik: 21 – 30 September 2018

Kontakpersone: Clement Martin   082 977 8118

Zambie

Zambië - Vredelust is betrokke in die weste van Zambië in ‘n klein dorpie genaamd Mongu saam met Project Zam. Hulp word verleen waar nodig of soos wat die Here ons lei. Daar is baie onbereikte mense in die omgewing, wat lei tot goeie geleenthede om die evangelie te deel en om plaaslike gelowiges te help om geestelik te ontwikkel.

Volgende uitreik: Datum moet nog vasgestel word

Kontakpersoon: Pieta Wolfaardt  082 302 2000.

Lesotho

Lesotho - Ons reik uit na Semonkong, ‘n gemeenskap in die Maseru Distrik van Lesotho. Semonkong, beteken "Place of Smoke", en het ontstaan in die 1880s as ‘n toevlug vir die Basotho’s in die “Gun War”. Daar is ook die bekende Maletsunyane waterval. Die week se program behels: uitreik in die "villages" (gesels en verkeer sosiaal met die Basotho's); programme met kinders, vrouens, mans, skoonmaak en herstelwerk indien nodig; kerkdienste; help die "shepherds" met Engels en Wiskunde en vir die wat wil - perdry na die waterval.

Volgende uitreik: 21 – 27 September 2018                            

Kontakpersone:  Herman & Eleanor Wessels 072 443 4481 / 083 384 9411              

Transkei

Studente en Tieners - In Transkei partner ons met Ruan en Suretha Cilliers (sendelinge van Vredelust) in Zithulele. Ons ondersteun hulle met leierskapsopleiding, lewensvaardighede, asook praktiese take in die gemeenskap. Ruan fasiliteer ook 'n program genaamd Jump Start. Die doel van Jump Start is om ‘n groep plaaslike jongmense wat klaar gemaak het met skool (wat ‘n jaar van hul tyd gee om te dien) te help met karaktervorming, dissipline en die vorming van hul toekomsdrome. Beide ons tieners en studente (verskillende uitreike) gaan om saam met hierdie jongmense tyd te spandeer en om vir Ruan hand by te sit. Op hierdie manier help ons om lewens en ‘n hele gemeenskap te verander.

Studente-uitreik: 26 Junie – 1 Julie 2018 (Hierdie uitreik is uitsluitlik op studente gemik)

Kontakpersoon:  Clement Martin   082 977 8118

Copyright 2016 by Vredelust Church|Privacy Statement|Terms Of Use

Tuisblad

Kontak Ons

Hoe kan ek saam gaan, betrokke raak of help?

Ek wil graag op 'n uitreik gaan

So 'n korttermyn uitreik sal jou lewe verander! Hoewel jy gaan om ander te "bless" kom jy altyd terug met 'n rykdom van nuwe ervaringe, perspektiewe en stories om te vertel. Weens logistieke redes kan ons slegs 'n beperkte aantal persone saamneem op elke uitreik. Skakel gerus die kontakpersoon vir die betrokke uitreik waarin jy belangstel om te hoor of daar plek beskikbaar is, wat die kostes is, ens.

Indien jy nie seker is op watter uitreik om te gaan nie, kontak gerus vir Pieta Wolfaardt (sien kontakdetails onder). Hy sal vir jou mooi verduidelik wat die beste opsie vir jou sal wees.

Ek kan nie saamgaan nie, maar ek wil graag help

As jy nie kan saamgaan op een van die uitreike nie, kan jy nog steeds op 'n baie belangrike manier deel vorm van die bediening wat daar gaan plaasvind deur ondersteuning  en hulpmiddele te verskaf. Hier is 'n paar maniere waarop jy kan help:

  • Bid vir die leierskap en spanlede van die betrokke uitreik (of almal), asook die mense van die area waarheen uitgereik word.
  • Maak dit vir iemand anders moontlik om so 'n uitreik mee te maak deur 'n finansiële bydrae te maak
  • Maak dit moontlik vir die span om meer te doen in die tyd wat hulle daar is deur 'n finansiële bydrae te maak vir hul aktiwiteite (projekgeld).
  • Voorsien in kleiner alledaagse of gespesialiseerde items wat benodig word op so 'n uitreik (gee af by die kerkkantoor - dui uitreik se naam aan)

Rooiwal - Ons reik uit na hierdie gemeenskap in die omgewing van Vioolsdrif naby die Oranje Rivier. Ons gaan help by ’n laerskool en sal ook betrokke wees met “home visits” na families in die gemeenskap.

'n Vakansieprogram word beplan vir die kinders van die Rooiwal gemeenskap waar hulle deur speletjies en aktiwiteite verskillende lewensvaardighede aanleer en geestelik kan groei.  

Volgende uitreik: 29 Junie - 6 Julie 2018

Kontakpersoon:  Francois Lambrechts  082 494 6113

Items benodig deur alle uitreike:

Kleurkryte / Inkleurpotlode / Storieboeke / Inkleurboeke / Skryfbehoeftes (penne, potlode, notaboeke, A4 papier) / Opvoedkundige Speelgoed / Balle / Springtoue / Waslappe / Seep / Hand Sanitizer / Sonskerm / Mediese tassie of items daarvoor / Blikkieskos / Koffie / Tee / Suiker / Warm Sjokolade / Pakkies Lekkers / Koekies / Beskuit / Gebottelde Water

Items benodig deur spesifieke uitreike:

Rooiwal: Jumbo Kleurkryte / nette&cones vir balspeletjies

Transkei: Skaakstelle

Mosambiek: Toiletware (seep, room, sanitêre doekies)

Lesotho: Christelike Engelse leesboeke