VL wit

AKTIWITEITE

VGwit
VL wit

GROEI

warrior woman1
walk1
sleep1

Besef jou posisie in Christus

Groei in jou geestelike lewe

Tema 1

DOWNLOAD Tema 1

Leef uit jou posisie in Christus

Handhaaf jou posisie in Christus

Tema 3

Hierdie reeks van 3 Bybelstudies wil jou help om jou posisie in Christus te ontdek, vanuit daardie posisie jou geloof uit te leef en vas te staan daarin.

DOWNLOAD Tema 2

DOWNLOAD Tema 3

Gebaseer op die boek "Sit, Walk, Stand van Watchman Nee

Leer om in oorwinning te lewe vanuit jou posisie in Christus

Tema 2

Download: Studie1_ SIT .pdf

Download: Studie 2_STAP.pdf

Download: Studie3_STAAN.pdf

Die regte ding vir die regte redes.

Hoekom gebed?

Gebed kan jou lewe verander

Studie 1

DOWNLOAD Studie 1

Studie 2

Die praktyk van gebed

Hoe om die aard en omvang van jou gebede te verbreed en uit te bou.

Soos met enige ander verhouding kan jy die diepte en intimiteit van jou gebedslewe groei.

P.R.A.Y.

Studie 3

Hierdie reeks van 4 Bybelstudies wil jou laat groei in jou verhouding met God deur jou te help om ‘n sterk gebedslewe te bou.

Gebede wat die wêreld skud is geanker in die onbeweeglike Rots.

Gebede met krag

Studie 4

DOWNLOAD Studie 2

DOWNLOAD Studie 3

DOWNLOAD Studie 4

Prayer is one of the most misunderstood arts of the human experience – yet it is meant to be one of the most exciting aspects of a life of faith.

Myles Monroe

pray mountain1
prayer crosslight1
prayer praktyk1
praying woman1

Download: Hoekom Bid1.pdf

Download: Gebed_praktyk.pdf

Download: 3.PRAY.pdf

Download: Gebed_krag.pdf

Ons is lief vir mekaar

Saam is Beter

Tema 1

DOWNLOAD Tema 1

Ons behoort saam

Ons groei saam

Tema 3

Hierdie reeks van 6 Bybelstudies wil jou laat groei in jou verhouding met God deur jou in te neem in die waarheid dat ons belangrikste roeping op aarde is om lief te hê.

Ons dien mekaar

Tema 6

DOWNLOAD Tema 2

DOWNLOAD Tema 3

Tema 4

DOWNLOAD Tema 4

Gebaseer op Better Together van Rick Warren

Die lewe gaan hieroor om te leer om lief te hê

Tema 5

Ons aanbid saam

DOWNLOAD Tema 5

Ons reik uit na ander

DOWNLOAD Tema 6

Download: TEMA 1- Ons is lief vir mekaar.pdf

Tema 2

Download: TEMA 2 - Ons Behoort Saam.pdf

Download: TEMA 3 - Ons Groei Saam.pdf

Download: TEMA 4 - Ons dien mekaar.pdf

Download: TEMA 5 - Ons aanbid saam.pdf

Download: TEMA 6 Ons reik saam uit.pdf

adapt1
obedient1
CrisisAhead1
invite3
talk1
close1
dig1

Realiteit - God is altyd aan die werk rondom jou.

God werk

Beleef God

Studie 1

DOWNLOAD Studie 1

Studie 2

Verhouding

Realiteit - God verlang na 'n standhoudende verhouding met jou wat eg en persoonlik is.

Realiteit - God nooi jou om by hom in sy werk betrokke te raak.

Uitnodiging

Studie 3

Hierdie reeks van 7 Bybelstudies wil jou laat groei in jou verhouding met God deur jou te help om ‘n God-gesentreerde lewe te lei. Soos met Moses se ervaring by die brandende bos, nooi God gewone mense om hom op ‘n buitengewone manier te ervaar.

Realiteit - God praat op 'n verskeidenheid van maniere om homself, sy planne en sy weë te openbaar.

God praat

Studie 4

Studie 5

Geloofskrisis

Die pad saam met God hou dikwels 'n geloofskrisis in en dit vra vasbyt.

Jy leer God ken deur hom te ervaar en te gehoorsaam.

Gehoorsaam en beleef

Studie 6

Om God te beleef en deel van sy werk te word, vra ingrypende aanpassings.

Pas aan

Studie 7

DOWNLOAD Studie 2

DOWNLOAD Studie 3

DOWNLOAD Studie 4

DOWNLOAD Studie 5

DOWNLOAD Studie 6

DOWNLOAD Studie 7

Gebaseer op die boek van Henry Blackaby: Experiencing God

Hoe om God te ken en sy wil te doen

Download: BeleefGod1.pdf

Download: BeleefGod2.pdf

Download: BeleefGod3.pdf

Download: BeleefGod4.pdf

Download: BeleefGod5.pdf

Download: BeleefGod6.pdf

Download: BeleefGod7.pdf